Tjänster

Clean Effect –Metod för beläggningsborttagning i radiatorsystem.

Clean Effect-metoden

Metoden är en 4-stegs pumpmetod med filtrering med olika specialkemikalier. Slam som proppar igen värmesystemet består ofta av organiskt material som t.ex. humus, bakterier, sot och olja. Detta löses upp i första steget med en alkalisk specialkemikalie och renas i ett stort filtersystem med filter som byts vartefter filterpåsarna sätts igen. Vid dispergering och beläggningsborttagning i andra steget upplöses metalloxiderna som hematit, magnetit, rost och kalk som fastnar i filtret. Ytan blir sandblästrad metallisk ren. I tredje steget ingår en injustering av pH-värdet och efterbehandling för att skydda de nu rena metallytorna från oxidation och förhindra nya beläggningar. I steg fyra sker en injustering av samtliga radiatorerna och hela värmesystemet. Slutligen monteras ett permanent sidströmsfilter och filtret byts sedan varje år efter avtal.

Olika problem med fastighetens värmeanläggning

Beläggningar och igensättningar i radiatorer och fastrostade ventiler gör att flödet minskat. Vintertid har många hus låg värme i vissa lägenheter och för hög värme närmast panncentral. Ofta ser man fönster ställs på glänt under vintern där det är för varmt och därmed får fastigheten höga värmekostnader. I en del rum eller lägenheter är temperaturen istället så låg att de boende klagar och är missnöjda. Det resulterar ofta i att framledningsvärmen ökas eller att en pump byts ut för att öka flödet genom systemet. I de redan varma lägenheterna öppnas istället fönstren något mera vilket ger hög uppvärmningskostnad. Beläggningen fortskrider i långsam takt år efter år och får med tiden en större tjocklek (mer isolering) som kräver ännu mer energi men ger också mindre flöde. En beläggningstjocklek på 1,6 mm kräver 15 % mer energi och 2, 0 mm 20 % osv.

Är Clean Effect– metoden lönsam?

Clean Effect metoden har provats i många fastigheter i Norrland och nu även i hela Sverige med energibesparing på mellan 10-35 %. Egen villa har sparat 45,2 % tillsammans med reglering med innetemperaturgivare dom senaste 10 åren. Hur stor energibesparingen blir i en fastighet beror på många olika faktorer. Beläggningens tjocklek, radiatorvattnets kvalitet, rumstemperaturen, fastighetens värmebehov i kWh per m2 och hur ojämn fördelad värmen är. Reglering och styrning är också avgörande för energibesparingens storlek i både kWh men även i kronor. Mindre än 10 % besparing av energiförbrukning finns exempel på, där vi istället höjt temperaturen till en nivå runt 21 C istället för 15-18 C och därmed fått användbara lägenheter eller rum även under vintertid. Många i fastighets- och energibranschen hänvisar nu till Clean Effect metoden för bästa tänkbara sätt att få hela värmesystemet att fungera. Fastigheten får dessutom en betydligt lägre värmekostnad än tidigare. De goda resultaten består under mycket lång tid genom årliga kontroller av vattenkvaliteten och byte av filterpatron med ett serviceavtal. Med Clean Effect metoden märker fastighetsägare och förvaltare att värmesystemet fungerar och samtidigt minskar både interna och externa kostnader för olika typer av värmeproblem. Hyresgästerna är efter Clean Effect arbetet nöjda med en bättre värmekomfort och fastighetsägaren får en lägre värmekostnad och mindre problem med värmen.

Kontaktformulär

Stäng

Contact Us